in Others

Wykład dla KN-Atena, temat: Wstęp do Reverse Engineeringu

PL: Wczoraj (21.11.2011) w ramach koła naukowego KN-Atena Politechniki Poznańskiej przeprowadziłem wykład pod tytułem Wstęp do Reverse Engineeringu. Zgodnie z obietnicą zamieszczam prezentację, którą przygotowałem na potrzeby wykładu.

Chciałbym również podziękować wszystkim obecnym za tak liczne przybycie.

prezentacja.pdf

Write a Comment

Comment